0541 – 520 112

Privacyverklaring

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van ons contactformulier verkrijgen wij persoonsgegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

  • per e-mail
  • via social media

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:
De Linnenhal
Ootmarsumsestraat 98
7573 GN Oldenzaal

Tel.: 0541 – 520 112

Sandra en Heidi Willemsen zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van de Linnenhal. Te bereiken via info@delinnenhal.nl